Wszystkie wpisy

William Blake sądzenie adama

Wybrane wątki biblijne w nowożytnej sztuce europejskiej

Na początku było Słowo... Stary Testament zakazywał tworzenia wizerunków Boga. Nowy nie przyniósł odwołania tego zakazu, jednak pojawił się Bóg-Człowiek, Jezus, postać Boga niewidzialnego. Swoim istnieniem Chrystus uzasadniał niejako tworzenie świętych wizerunków. Ogromna większość pisarzy…

zlozenie-do-grobu-caravaggio

Pędzlem Caravaggia i Rubensa

Doniosłe dla chrześcijan wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa znalazły wyraz w twórczości artystycznej, głównie w malarstwie. Krzyż to symbol wyjątkowy (był natchnieniem dla wielu, ale źródłem zbawienia dla wszystkich). Często te same motywy…

Don Kichot na koniu Zygmunt Waliszewski

Czy dziś zdarzają się Don Kichoci? Rozprawka.

Komu nie jest znany tytułowy bohater powieści Cervantesa – Don Kichot, przemyślny szlachcic z Manczy, który naczytawszy się ksiąg rycerskich, wziął je sobie mocno do głowy i postanowił zostać błędnym rycerzem. Wyruszył w świat, by…

Joseph-Mallord-William-Turner Fishermen at Sea

Dlaczego światu potrzebni są starzy ludzie?

E. Hemingway, Stary człowiek i morze, Stary człowiek przy moście Żyjemy w społeczeństwie, które podobno się starzeje. Dla niektórych jest to powód do formułowania ponurych hipotez na przyszłość, ale czytając opowiadania Ernesta Hemingwaya Stary człowiek…

Henri Gascar Jan III Sobieski z rodziną

Barokowa sztuka pisania listów

-na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki List jako wypowiedź pisana prozą zaliczany był dawniej do retoryki. Obecnie nie umieszcza  się go wśród gatunków literackich (zaliczany jest do gatunków tzw. literatury użytkowej), a szkoda, bo…

Medytujący filozof, Rembrandt

Główne okresy w dziejach filozofii

OKRES STAROŻYTNOŚCI VI-VII w. p. Chr. - VI w. n. e. (rok 529 - zamknięcie Akademii Platońskiej założonej\r\nw 386 r. p. Chr. przez Platona; św. Benedykt zakłada opactwo na Monte Cassino) Filozofia starożytna zajmowała się…

maska antyczna img

Mowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie! Wnoszę o uniewinnienie Antygony. W świetle praw boskich, według których każdy zmarły winien być pogrzebany, jest ona osobą niewinną, zaś z punktu widzenia przeciętnego obywatela jest osobą szlachetną i bohaterską. Nie jest dobre…

open book img

Moda językowa i jej przejawy we współczesnej polszczyźnie

Zasób słownictwa każdego języka zmienia się ciągle i rozwija. Tworzone są nowe wyrazy według wzorów słowotwórczych funkcjonujących w danym systemie językowym, nadaje się nowe znaczenia wyrazom już w języku istniejącym oraz zapożycza się wyrazy z…