Don Kichot na koniu Zygmunt Waliszewski

Czy dziś zdarzają się Don Kichoci? Rozprawka.

Komu nie jest znany tytułowy bohater powieści Cervantesa – Don Kichot, przemyślny szlachcic z Manczy, który naczytawszy się ksiąg rycerskich, wziął je sobie mocno do głowy i postanowił zostać błędnym rycerzem. Wyruszył w świat, by…

Joseph-Mallord-William-Turner Fishermen at Sea

Dlaczego światu potrzebni są starzy ludzie?

E. Hemingway, Stary człowiek i morze, Stary człowiek przy moście Żyjemy w społeczeństwie, które podobno się starzeje. Dla niektórych jest to powód do formułowania ponurych hipotez na przyszłość, ale czytając opowiadania Ernesta Hemingwaya Stary człowiek…

Henri Gascar Jan III Sobieski z rodziną

Barokowa sztuka pisania listów

-na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki List jako wypowiedź pisana prozą zaliczany był dawniej do retoryki. Obecnie nie umieszcza  się go wśród gatunków literackich (zaliczany jest do gatunków tzw. literatury użytkowej), a szkoda, bo…

Medytujący filozof, Rembrandt

Główne okresy w dziejach filozofii

OKRES STAROŻYTNOŚCI VI-VII w. p. Chr. - VI w. n. e. (rok 529 - zamknięcie Akademii Platońskiej założonej\r\nw 386 r. p. Chr. przez Platona; św. Benedykt zakłada opactwo na Monte Cassino) Filozofia starożytna zajmowała się…

maska antyczna img

Mowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie! Wnoszę o uniewinnienie Antygony. W świetle praw boskich, według których każdy zmarły winien być pogrzebany, jest ona osobą niewinną, zaś z punktu widzenia przeciętnego obywatela jest osobą szlachetną i bohaterską. Nie jest dobre…

open book img

Moda językowa i jej przejawy we współczesnej polszczyźnie

Zasób słownictwa każdego języka zmienia się ciągle i rozwija. Tworzone są nowe wyrazy według wzorów słowotwórczych funkcjonujących w danym systemie językowym, nadaje się nowe znaczenia wyrazom już w języku istniejącym oraz zapożycza się wyrazy z…

Flag of Poland img

Polska pieśń narodowa

Najstarszym i bardzo rozpowszechnionym gatunkiem poezji lirycznej jest pieśń. Jej rodowód sięga czasów antycznych, kiedy teksty śpiewane były z akompaniamentem muzyki i towarzyszeniem tańca podczas zbiorowych obrzędów religijnych. Jednak stopniowo rozluźniał się związek poezji z…