Medytujący filozof, Rembrandt

Główne okresy w dziejach filozofii

OKRES STAROŻYTNOŚCI VI-VII w. p. Chr. - VI w. n. e. (rok 529 - zamknięcie Akademii Platońskiej założonej\r\nw 386 r. p. Chr. przez Platona; św. Benedykt zakłada opactwo na Monte Cassino) Filozofia starożytna zajmowała się…

maska antyczna img

Mowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie! Wnoszę o uniewinnienie Antygony. W świetle praw boskich, według których każdy zmarły winien być pogrzebany, jest ona osobą niewinną, zaś z punktu widzenia przeciętnego obywatela jest osobą szlachetną i bohaterską. Nie jest dobre…