Sztuka

Sztuka Sierpień 1, 2018
Na początku było Słowo... Stary Testament zakazywał tworzenia wizerunków Boga. Nowy nie przyniósł odwołania tego zakazu, ...
Język polski Lipiec 18, 2018
Doniosłe dla chrześcijan wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa znalazły wyraz w twórczości artystycznej, głównie ...

Historia

jolanta Czerwiec 20, 2018
-na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki List jako wypowiedź pisana prozą zaliczany był dawniej do ...
Jessie Smith Maj 10, 2017
Najstarszym i bardzo rozpowszechnionym gatunkiem poezji lirycznej jest pieśń. Jej rodowód sięga czasów antycznych, kiedy teksty ...